برچسب: محمدرضا کرمی‌نژاد

حذف ورودی فاضلاب تیپ ۲۹۲ به رودخانه دز / رفع مشکلات فاضلاب کوی مدرس و کوی طالقانی دزفول در دستور کار است

به گزارش دزخبر، مدیرعامل آبفا خوزستان با اشاره به پایان اجرای خط انتقال فاضلاب پادگان تیپ ۲۹۲ زرهی دزفول گفت: با اجرای این خط یکی از نقاط ورودی فاضلاب به رودخانه دز …

۲۴ شهریور ۱۴۰۲