برچسب: گاومیش

جشنواره استانی گاومیش برگزار می‌شود

فریدون عجم‌گرد، معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد در نشست شورای شهرستان دزفول خاطرنشان کرد: تحمل بیماری‌ها و کم‌توقع‌بودن باعث شده است تا گاومیش به‌عنوان یک دام با ارزش و اقتصادی در دنیا مورد توجه ویژه قرار گیرد. وی با بیان اینکه ۳۸ مرکز خدمات کشاورزی در شمال خوزستان فعال هستند و به کشاورزان عزیز خدمات‌رسانی دارند؛ گفت: مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد برای برگزاری آموزش‌های چهره‌به‌چهره و برگزاری کارگاه‌های آموزشی به کانون‌های روستایی فعال در حوزه‌های باغ، دام و زراعت آمادگی کامل دارد.

۲۲ شهریور ۱۴۰۲