برچسب: مهری سادات موسوی

جمع آوری معتادان متجاهر به بهزیستی تحمیل شده است

مهری سادات موسوی، در نشست با شورای معاونان بهزیستی دزفول در سالن نشست‌های بهزیستی این شهرستان افزود: جمع آوری معتادان متجاهر باید به متولی اصلی آن سپرده شود. وی مهمترین وظیفه و ماموریت بهزیستی در قبال آسیب اجتماعی اعتیاد را تمرکز بر پیشگیری دانست و ادامه داد: پیشگیری از اعتیاد در رویکرد جدید بهزیستی در اولویت قرار گرفته است. موسوی با بیان اینکه متاسفانه پیشگیری از اعتیاد برخلاف شعارهای زیاد در عمل مورد غفلت قرار گرفته است، گفت: براساس مطالعه‌های علمی انجام شده در دنیا بیشترین موفقیت در مقابله با اعتیاد مربوط به اقدام‌های پیشگیرانه دولت‌ها است حال آنکه تنها […]