پورتو با میلان توافق کرد؛ طارمی به زودی به روسونری می‌پیوندد

مذاکرات میلان و پورتو برای انتقال طارمی به مرحله توافق رسیده است. نزدیکان مهدی طارمی خبر می‌دهند که طرفین بر سر ۱۸ میلیون یورو +۲ میلیون یورو پاداش به توافق رسیده‌اند.

دستمزد طارمی در میلان ۳ میلیون یورو +۱ میلیون پاداش خواهد بود.

برچسب ها :