کشاورزان دزفول برای دریافت سند تک برگ اراضی خود اقدام کنند

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دزفول با اشاره به پایان مهلت قانون جامع حدنگاری گفت: کشاورزان دزفول باید هرچه سریعتر برای دریافت سند تک برگ زمین کشاورزی خود اقدام کنند.

بهروز بهادری افزود: تعویض اسناد نسقی به تک برگ در دستور کار اداره ثبت اسناد و املاک دزفول است که انتظار می‌رود کشاورزان هرچه سریعتر برای انجام امور اداری مربوط به تک برگ شدن زمین‌های کشاورزی خود به این اداره مراجعه کنند.

وی ادامه داد: دریافت سند تک برگ در مورد اراضی کشاورزی باعث می‌شود محدوده اراضی دولتی از اشخاص مجزا شود لذا مسوولیت اقدام نکردن در این زمینه با توجه به تمام شدن مهلت قانون جامع حدنگاری، با فرد مربوطه است.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک دزفول بیان کرد: کشاورزان برای جلوگیری از بروز مشکل برای دریافت سند تک برگ زمین خود به ادارات جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک دزفول مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: اسناد دفترچه‌ای از سال ۱۳۹۹ فاقد اعتبار هستند و در هیچ یک از مراجع و سازمان‌های زیرمجموعه دولت قابل قبول نیستند لذا مردم باید برای تعویض این اسناد و تبدیل آنها به تک برگ اقدام کنند.

بهادری گفت: با توجه به اهمیت موضوع، کارگروه ماده ۵۴ رفع موانع تولید با حضور فرماندار و دادستان شهرستان دزفول و همچنین مدیرکل ثبت و املاک خوزستان درخصوص تثبیت متر به متر اراضی شهر دزفول در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و اجرای قانون برنامه ششم و هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانون حد نگار در فرمانداری ویژه دزفول برگزار شد.

قانون جامع حدنگار (کاداستر ) در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید و بر اساس آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شد تا ظرف مهلت پنج سال پس از لازم‌الاجراء شدن قانون مزبور، تمامی اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند؛ برای این منظور همه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای اعم از دستگاه‌ها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان‌بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می‌شود، سند خود را به سازمان ارائه کنند.

جلوگیری از زمین خواری و صیانت از انفال عمومی و همچنین پیشگیری از واگذاری املاک به غیر از مزیت های اجرای این قانون است./ ایرنا