جوجه ریزی هشت هزار قطعه بوقلمون در دزفول

رئیس دامپزشکی دزفول گفت: ۳ واحد پرورش بوقلمون در این شهرستان وجود دارد و جوجه ریزی ۸ هزار قطعه در این واحد‌ها انجام شده است.

محسن ورجاوند رئیس دامپزشکی دزفول با اشاره به وجود ۳ واحد پرورش بوقلمون در دزفول گفت: در این واحد‌ها ۸ هزار قطعه جوجه ریزی انجام شده است.

او به فعال بودن یک واحد تخمگذار مرغ در دزفول اشاره کرد و افزود: سالانه ۲ بار همه مرغ‌های بومی در برابر بیماری نیوکاسل به صورت رایگان بازرسی و واکسینه می‌شوند.

رئیس دامپزشکی دزفول با اشاره به نظارت مستمر دامپزشکی بر جوجه‌ها از ورود به مرغداری تا کشتارگاه ادامه داد: بر کودمرغ و انتقال آن‌ها به کشتارگاه نیز نظارت می‌شود، زیرا امکان انتقال بیماری از طریق کود نیز وجود دارد.

به گفته آقای ورجاوند، در ۶ ماه نخست امسال ۲۱۷ مورد عمل آوری کود مرغ و نظارت انجام شده است.

او از دامپزشکی به عنوان یک نهاد خدماتی یاد کرد و گفت: به دلیل اینکه در گذشته بیشتر خدمات آن خارج از شهر ارائه می‌شد مردم با خدمات آن آشنا نبودند، اما با توسعه مسئولیت‌ها و گسترش سردخانه‌ها و فروشگاه‌ها در سطح شهر، فعالیت‌های دامپزشکی برای عموم مردم ملموس‌تر شد.

رئیس دامپزشکی دزفول می‌گوید: دامپزشکی بخش عظیمی از بهداشت جامعه را برعهده دارد و فرآورده‌های دامی از زمان تولید، تغذیه دام تا مصرف توسط بازرسان دامپزشکی نظارت می‌شوند.

آقای ورجاوند با بیان اینکه دامپزشکی بر غذای حیوانات نیز نظارت دارد، افزود: مبارزه با بیماری‌های مشترک از جمله؛ سل، مشمشه، تب مالت، هاری و بیماری انگلی در دستور کار است.

او گفت: برخی بیماری‌ها مانند تب کریمه کنگو در حیوانات علائمی ندارد، ولی باید اقداماتی روی گوشت انجام شود تا این بیماری کشنده به انسان منتقل نشود.