جمع آوری معتادان متجاهر به بهزیستی تحمیل شده است

مهری سادات موسوی، در نشست با شورای معاونان بهزیستی دزفول در سالن نشست‌های بهزیستی این شهرستان افزود: جمع آوری معتادان متجاهر باید به متولی اصلی آن سپرده شود.

وی مهمترین وظیفه و ماموریت بهزیستی در قبال آسیب اجتماعی اعتیاد را تمرکز بر پیشگیری دانست و ادامه داد: پیشگیری از اعتیاد در رویکرد جدید بهزیستی در اولویت قرار گرفته است.

موسوی با بیان اینکه متاسفانه پیشگیری از اعتیاد برخلاف شعارهای زیاد در عمل مورد غفلت قرار گرفته است، گفت: براساس مطالعه‌های علمی انجام شده در دنیا بیشترین موفقیت در مقابله با اعتیاد مربوط به اقدام‌های پیشگیرانه دولت‌ها است حال آنکه تنها پنج تا ۲۰ درصد درمان معتادان موفق بوده که این آمار در کشور ما نیز حدود پنج درصد است.

معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور بیان کرد: بودجه کلانی سالانه برای درمان اعتیاد در کشور هزینه می‌شود این در شرایطی است که بخش‌های اصلی مقابله با اعتیاد که همان پیشگیری و همچنین حمایت و بازتوانی از معتادان بهبودیافته است، مورد کم توجهی قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه چرخه مقابله با اعتیاد باید در کشور تکمیل شود، ادامه داد: رویکرد بهزیستی در درمان اعتیاد نیز بر درمان‌های غیردارویی متمرکز است و متولی درمان دارویی وزارت بهداشت است.

فعالیت‌های موازی بهزیستی حذف می‌شوند

موسوی با اشاره به آغاز اصلاح ساختار اداری بهزیستی گفت: به روز رسانی ساختار اداری (چارت سازمانی) بهزیستی حدود یک دهه است که به عنوان یک مطالبه مطرح شده که این مهم به همت دولت سیزدهم عملیاتی شده است.

وی با اش اره به آغاز اصلاح ساختار، ادغام برخی معاونت‌ها و ایجاد مراکز جدید ادامه داد: برخی معاونت‌ها در ساختار جدید اداری ادغام شده‌اند ولی این به معنای حذف وظایف آن معاونت‌ها نیست بلکه وظایف آنها در ساختار جدید تجمیع شده‌اند.

معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور بیان کرد: تغییر ساختار اداری اداره کل‌های بهزیستی در استان‌های کشور در حال نهایی شدن است که پس از تصویب نهایی به زودی به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

وی با اشاره به ادغام ۲ معاونت و تشکیل معاونت سلامت اجتماعی بهزیستی تصریح کرد: ذیل معاونت سلامت اجتماعی در ساختار اداری جدید سه اداره کل و یک مرکز شامل اداره کل خانواده و بانوان، اداره کل مشاوره و امور روانشناختی، اداره کل مراقبت و توانمندسازی و همچنین اداره کل کودکان و نوجوانان و مرکز اورژانس اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌ها و بازتوانی اعتیاد ایجاد شده است.

موسوی از حذف فعالیت‌های موازی در ساختار اداری جدید بهزیستی خبر داد و گفت: برخی وظایف محوله سازمان بهزیستی پیش از این توسط سه بخش مختلف انجام می‌شد که با اصلاح ساختار این موازی کاری‌ها حذف شده‌اند.

وی با بیان اینکه تدوین شیوه نامه واحد برای کل کشور در اجرا دچار چالش‌های متعددی می‌شود، افزود: رویکرد جدید سازمان بومی‌سازی شیوه نامه‌ها متناسب با ظرفیت‌ها و شرایط هر استان است.

روان درمانی معنوی در دستور کار بهزیستی قرار دارد

معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور تقویت مشاوره اجتماعی را رویکرد دیگر سازمان بهزیستی در کشور دانست و بیان کرد: یکی از مطالبه‌های مهم از بهزیستی تقویت نگاه ویژه به روان درمانی معنوی است که با توجه به مطالعه‌های انجام شده در کشور و تجربه سایر کشورها این نوع درمانگری دارای پشتوانه علمی است.

وی ادامه داد: خلا روان درمانی معنوی در سازمان بهزیستی وجود دارد که در رویکرد جدید سازمان توجه به این نوع درمانگری مورد توجه است.

کرونا آسیب‌های اجتماعی نوپدید را تشدید کرد

موسوی با اشاره به تحولات اجتماعی و تشدید آسیب‌های نوپدید به ویژه پس از همه گیری ۲ ساله کرونا گفت: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نوپدید که خانواده‌های بسیاری را دست به گریبان کرده به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.

وی شناخت عمیق آسیب‌های جدی را مقدمه مقابله و پیشگیری از این آسیب‌ها دانست و ادامه داد: آسیب‌های اجتماعی ناشی از فعالیت زیاد کودکان و نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی گریبان گیر خانواده‌ها شده که پاسخ صحیح و علمی به این آسیب و همچنین انجام اقدامات پیشگیرانه در این زمینه مورد تاکید است.

اورژانس اجتماعی هنوز به رسمیت شناخته نشده است

معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور با بیان اینکه اورژانس اجتماعی کالایی لاکچری نیست، گفت: متاسفانه همچنان اورژانس اجتماعی به رسمیت شناخته نشده به همین دلیل امکان تبدیل وضعیت نیروها، جذب نیروی جدید و یا توسعه آن با چالش جدی مواجه است.

وی ادامه داد: اگرچه تمایل سازمان بهزیستی ایجاد اورژانس اجتماعی در تمام شهرهای کشور است ولی به دلیل بافت فرهنگی و اجتماعی به ویژه در شهرهای کوچک فعالیت اورژانس اجتماعی نه تنها نمی‌تواند گره گشا باشد بلکه می‌تواند آسیب زا هم باشد به همین دلیل ایجاد اورژانس اجتماعی در شهرها باید با دقت و ظرافت انجام شود.

اواخر اسفندماه ۱۳۹۵ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور وقت از واگذاری مسئولیت جمع آوری معتادان متجاهر به سازمان بهزیستی کشور خبر داد و گفت که همه دستگاه‌ها مکلفند به بهزیستی در جمع آوری معتادان متجاهر کمک کنند.

حدود هشت و نیم درصد جمعیت استان خوزستان تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند؛ ماهانه بیش از یکهزار و ۱۲۰ میلیاردر یال از سوی دولت به حساب خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی در خوزستان به عنوان مستمری واریز می‌شود.

۳۷ مرکز شبانه روزی معلولان و ۲۱ اورژانس اجتماعی در خوزستان وجود دارد.

معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور و مدیرکل بهزیستی خوزستان در سفر یک روزه به دزفول علاوه بر نشست با شورای معاونان بهزیستی دزفول از تعدادی از مراکز بهزیستی در این شهرستان بازدید می‌کنند.

جامعه هدف سازمان بهزیستی در کشور شامل سالمندان، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، کودکان کار و خیابانی، افراد آسیب دیده و در معرض آسیب‌های اجتماعی و همچنین مصرف کنندگان مواد مخدر است./ ایرنا