کد خبر : ۲۲۲۱۴۹ تاریخ خبر: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۶

وزیرعلوم، تحقيقات و فناوري:
دانشگاه های جهان، رونوشتی از شعبه های تقسيم شده جندی شاپور باستان هستند

وزیرعلوم، تحقيقات و فناوري گفت:دانشگاه های جهان، رونوشتی از شعبه های تقسيم شده جندی شاپورباستان هستند.

 دانشگاه های جهان، رونوشتی از شعبه های تقسيم شده جندی شاپور باستان هستند

به گزارش خبرنگار شبکه خبری دز(دز ان ان)، محمد فرهادی پیش ازظهرامروز سه شنبه در کنگره بین المللی جندی شاپوردزفول که در محل دانشگاه صنعتی جندی شاپوراین شهرستان برگزارشد، اظهارکرد: این کنگره درشهر تمدن خیزدزفول فرصت مغتنمی است که باردیگر از تلاش های نیاکان خوددرهزار سال گذشته یادکنیم.

وی تولید و ترویج علم را یکی ازویژگی های جندی شاپوربرشمرد و افزود: امروزه این ویژگی هدف اصلی جهان مدرن و سازمان یونسکواست.

وزیرعلوم، تحقيقات و فناوري عنوان کرد: تاریخ  قدیمی ترین دانشگاه های جهان به قرن 11 برمی گردد درحالی که یکی ازرویدادهای درخشان ایرانیان تاسيس دانشگاه جندی شاپور در هجده قرن پیش است.

فرهادی تصریح کرد: یعنی ایرانیان باستان ازحدود دو هزارسال پیش به این ادراک گسترده رسيده بودند، درواقع آنچه امروزه ازمفهوم دانشگاه درجهان میبینیم رونوشتی از شعبه های تقسيم شده جندی شاپورباستان درجهان است.

حضور دانشمندان جهان در جندی شاپور
وزیرعلوم، تحقيقات و فناوري عنوان کرد: شواهدنشان می دهد در دانشگاه جندی شاپوردانشمندان بسیارزیادی ازسراسرجهان در نهايت صلح و دوستی به تولید وترویج علم پرداخته اند.

فرهادی تعلیم و تربیت دانشجویان و بازگشت آنهابه کشورخود برای ترویج علم رادیگرویژگی دانشگاه جندی شاپوربرشمرد و گفت: اولین فرصت های مطالعاتی توسط این دانشگاه شکل گرفته است ضمن اینکه ازدیگرآثاراین دانشگاه ایجادبزرگترین کتابخانه جهان باظرفیت 400هزارعنوان کتاب درحوزه پزشکی، دامپزشکی، گیاه و داروشناسی، ریاضی ، نجوم و فلسفه به زبان های متعدد بوده که نقش ویژه ای درترویج علم درجهان باستان داشته است.

وی بیان کرد: درجندی شاپورپزشکان به پنج گروه بهداشت و درمان جسمی، درمان بیماری های واگیر ، جراحی ، طب و موسیقی درمانی تقسيم شده اند که جای شگفتی دارد.

وزیرعلوم، تحقيقات و فناوري تاکید کرد: به دلیل وجود چنین سابقه تمدن  و علمی امروزه رسالت ترويج علم و دانش بردوش ما سنگین تراست و ما وظيفه داریم بعنوان میراث داران این گنجينه گرانبها ادامه دهنده راه گسترش  مرزهای علمی جهان پس از جندی شاپورباشیم.

به گزارش دز ان ان، نخستین کنگره بین المللی جندی شاپور دزفول با حضور میهمانان خارجی و تعدادی از مسئولان ارشد کشور از جمله وزیرعلوم، تحقيقات و فناوری بهمراه معاونان، معاون سازمان برنامه ریزی، معاون سازمان میراث فرهنگی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، نماینده ولی فقیه درخوزستان و چندتن دیگر از مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی و بسیاری از دانشمندان خارجی و شخصیت های ملی صبح امروز سه شنبه در دانشگاه جندی شاپور دزفول برگزارشد.

پخش کلیپ معرفی دزفول، کلیپ معرفی دانشگاه صنعتی جندی شاپور و کلیپ مستند کاوش های باستان شناسی درمحوطه جندی شاپوراز دیگرآیتم های اجراشده دراین کنگره بود.

در دومين روز این کنگره علی اکبرولایتی و محمدرضامخبردزفولی بعنوان میهمانان  ویژه آن وارد شهرستان دزفول خواهند شد.

برچسب ها: محمد فرهادی وزیرعلوم، تحقيقات و فناوري