SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری') OR (`po`.`tags` LIKE 'نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۳۰ دی ۱۳۹۹
2021 January 19 /
/ 6 جماد ثاني 1442
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری'


انتشار 07 فروردین 1395
بدون دیدگاه

از زمان تحویل طرح ۵۵۰ هزار هکتاری رهبری به خوزستان ۲۰ سال گذشته اما متاسفانه تاکنون اقدام خاصی در جهت اجرایی شدن این طرح ازسوی مسئولان صورت نگرفته است. ...