SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,مواد مخدر,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'مواد مخدر,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,مواد مخدر') OR (`po`.`tags` LIKE 'مواد مخدر')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
2019 June 19 /
/ 16 شوال 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'مواد مخدر'


انتشار 08 بهمن 1395
بدون دیدگاه

فرمانده انتظامی دزفول گفت:با اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز تعدادی خرده فروش مواد مخدر در این شهرستان دستگیر شدند. ...

انتشار 16 دی 1395
بدون دیدگاه

فرمانده انتظامی دزفول گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی ،یکی از مناطق آلوده این شهرستان از توزیع کنندگان مواد مخدر پاکسازی شد. ...

انتشار 13 تیر 1395
2 دیدگاه

پس از تعقیب چند روزه سرانجام سوداگر مرگ که پخش کننده مواد مخدر در مناطق ولی آباد و مدرس دزفول بود توسط نیروی انتظامی این شهرستان دستگیر شد. ...

انتشار 27 خرداد 1395
بدون دیدگاه

فرمانده انتظامی دزفول از کشف مقادیری قرص غیرمجاز نیروزا ، متادون و روانگردان از سه واحد عطاری در این شهرستان خبر داد. ...

انتشار 25 اردیبهشت 1395
بدون دیدگاه

وقتی همسرم به جرم فروش مواد مخدر دستگیر و راهی زندان شد، اولین پیشنهادهای ناشایست و شرم آور را صمیمی ترین دوستان او به من دادند. ...