SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,مسعود سخایی,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'مسعود سخایی,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,مسعود سخایی') OR (`po`.`tags` LIKE 'مسعود سخایی')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۷ فروردین ۱۳۹۸
2019 March 27 /
/ 21 رجب 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'مسعود سخایی'


انتشار 17 دی 1396
بدون دیدگاه

بخشدار شهیون دزفول خبر داد:

بخشدار شهیون دزفول از بارش نیم متری برف در ارتفاعات کوهستانی سالند در بخش شهیون دزفول خبر داد. ...

انتشار 12 آذر 1395
بدون دیدگاه

بخشدار سردشت دزفول از طغیان رودخانه فصلی این بخش به دلیل بارندگی زیاد و قطع ارتباط شهر سالند با دزفول خبرداد. ...