SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,دادگستری,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'دادگستری,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,دادگستری') OR (`po`.`tags` LIKE 'دادگستری')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۷ آذر ۱۳۹۹
2020 November 27 /
/ 12 ربيع ثاني 1442
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'دادگستری'


انتشار 15 دی 1396
بدون دیدگاه

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری خوزستان:

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری خوزستان گفت: 26 واحد خدمات قضایی جدید تحت عنوان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا پایان سال 1396 در شهرهای استان خوزستان راه اندازی می شود. ...

انتشار 20 آذر 1395
بدون دیدگاه

امام جمعه دزفول خواستار راه اندازی مجتمع های قضایی جدید در این شهرستان به منظور کاهش تراکم جمعیتی در دادگستری و مدیریت بهتر پرونده ها شد. ...