SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,آب,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'آب,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,آب') OR (`po`.`tags` LIKE 'آب')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۹ شهریور ۱۳۹۸
2019 September 20 /
/ 21 محرم 1441
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'آب'


انتشار 29 تیر 1397
بدون دیدگاه

مدیر امور آب شمال غرب خوزستان:

مدیر امور آب شمال غرب خوزستان با انتقاد از بی توجهی برخی کشاورزان این استان که با وجود ممنوعیت کشت برنج اقدام به کشت شلتوک کرده اند گفت: برای آبیاری مزارع شالی خوزستان آب کافی وجود ندارد. ...

انتشار 08 دی 1396
بدون دیدگاه

رئیس امور آب شمالغرب استان خوزستان گفت:با ادامه روند خشکسالی تا اردیبهشت ماه سال آینده یک میلیارد متر مکعب کاهش آب در دریاچه سد دز شاهد خواهیم بود. ...